End of Day Price

MBSB (1171)

MBSB Al Mudharabah Plus

BackMar 24, 2008

Kuala Lumpur, March 2004, 2008, MBSB memperkenalkan kempen deposit Al-Mudharabah Plus, iaitu produk "Akaun Pelaburan Am" yang bercirikan Islam dengan anggaran Nisbah Keuntungan Bersama sebanyak 50:50 untuk awam.


Pelancaran kempen ini bertujuan untuk membina kesedaran masyarakat awam dengan produk "Mudharabah" terutamanya dalam Perkongsian Keuntungan Biasa. Pada masa yang sama, ia juga dapat menggalakkan penyimpan dan tabiat menyimpan serta inisiatif MBSB untuk meningkatkan bilangan pemegang akaun.


Penyimpan di bawah akaun Al-Mudharabah Plus, mempunyai peluang untuk memenangi hadiah yang menarik iaitu antaranya pakej menunaikan Umrah untuk dua (2) orang, pakej percutian ke Beijing untuk dua (2) orang dan pelbagai peralatan elektrik.


Jumlah deposit minimum yang melayakkan satu (1) penyertaan dalam pertandingan ini adalah RM1,000.00 per sijil dan setiap sijil tambahan yang berikutnya atau jumlah yang sama yang melayakkan untuk penyertaan yang lain.


Dikeluarkan oleh
Corporate Communications Unit
MBSB
Tel: 03- 2099 3516/3537
Fax : 03-2095 4258
e-mail: rohanim@mbsb.com.my